"Amc" Biuro Rachunkowe Anna Chobot

O firmie

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę księgowo-administracyjną dla firm. Indywidualnie dostosujemy zakres usług do charakteru działalności oraz państwa oczekiwań .
Posiadamy wieloletnie doświadczenie oparte na licencji Ministra Finansów.


KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- rozliczenia książki przychodów i rozchodów
- rozliczenia ewidencji ryczałtowych
- rozliczenia podatku VAT
- kontakt z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
- sprawozdania statystyczne GUS
- wnioski kredytowe
- roczne sprawozdania finansowe
- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości
- doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
- sprawozdania PFRON

POMOC W ZAKŁADANIU FIRMY
- rodzaj działalności gospodarczej
- dokumenty zgłoszeniowe do CEIDG, KRS, ZUS, US, REGON itp.

KADRY I PŁACE
- listy płac
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZUS i PFRON
- akta osobowe pracowników
- umowy o pracę , zlecenie, o dzieło i wypowiedzenia
- sporządzanie wymaganych regulaminów : pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego
- doradztwo w sprawach kadrowych

USŁUGI BIUROWE
- wystawiane faktur , pisanie i dostarczanie podań i wniosków do urzędów lub instytucji
- skanowanie dokumentów, wysyłanie i odbieranie korespondencji

BHP
- organizacja szkoleń BHP
- przygotowanie regulaminów i stosownej dokumentacji


USŁUGI ADMINISTRACYJNE DOT. NIERUCHOMOŚCI
- deklaracje na podatek od nieruchomości
- wnioski o wydanie decyzji o WZ, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na używanie
- opinie o warunkach technicznych dostawy mediów
- przeprowadzanie przez cały proces administracyjny
- doradztwo w kwestii przekształceń i podziałów nieruchomości
- współpracujemy z geodetami i architektami